Blog

Naheffing fiscus 2014 naar verwachting gemiddeld EUR 150

De verwachting is dat de naheffing van de fiscus gemiddeld EUR 150 per werkende Nederlander is. Dit in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving van EUR 300 tot EUR 700. In sommige gevallen zal de naheffing wel rond de EUR 700 liggen. De tegenvaller geldt alleen komend jaar, over het belastingjaar 2014. In 2016 zijn alle tabellen bijgewerkt en de wijzigingen verwerkt in de voorlopige aanslag en zal het aantal naheffingen weer terug zijn op het niveau van voor 2014.

Veel kritiek op nieuw systeem VAR voor ZZP-ers

 

Regeldrukwaakhond Actal en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben grote kritiek op een kabinetsvoorstel om de VAR-verklaring voor zzp’ers en freelancers te vervangen door de BGL, de Beschikking geen loonheffingen. Dat bleek woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Loonbelasting en premies

Actal vreest dat de nieuwe regeling gaat leiden tot meer kosten en administratieve rompslomp voor ondernemers en de maatschappij helemaal niets oplevert. Volgens VNO-NCW is de nieuwe wet niet nodig, maar moet de VAR door de Belastingdienst beter worden gehandhaafd. Ook ZZP Nederland keerde zich al tegen het voorstel van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.

Freelancers of zzp’ers hebben om te kunnen werken nu een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de Belastingdienst. Het kabinet vindt dat die VAR schijnzelfstandigheid in de hand kan werken. Bij de VAR kunnen mensen op papier werken als zzp’er, maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Als dat leidt tot problemen met de Belastingdienst, zijn de financiële consequenties altijd voor de zzp’er. Met de BGL worden de zzp’er én de opdrachtgever verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als dat zo is, moet dat leiden tot afdracht van loonbelasting en premies.

Wijzigingen belastingen 2013-2014-2015

Per 1 januari 2013
 • Snellere verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021
 • Invoering doorwerkbonus
 • Niet invoeren vitaliteitssparen
 • Terugdraaien afschaffing reiskostenaftrek (inclusief de maatregel auto van de zaak), forensentaks gaat niet door
 • Niet invoeren kilometerheffing
 • Tegemoetkoming renteaftrek op restschulden woning
 • Afschaffing aftrek provisies tussenpersonen
 • Terugnemen maatregel uit Belastingplan 2013 om de vrije ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% te verhogen
 • Verruiming uitstelregeling ondernemers voor de BTW, de grens wordt verhoogd van € 12.000 tot € 20.000
Per 1 april 2013
 • Verhoging assurantiebelasting tot 21%
Per 1 januari 2014
 • Afschaffing zorgtoeslag en invoering inkomensafhankelijke zorgpremie
 • Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten
 • Verlaging tarief 2e en 3e schijf IB met 4,05%
 • Verlaging toptarief en verlenging 3e schijf IB
 • Beperking fiscale innovatieregelingen (RDA, innovatiebox en WBSO)
 • Koppeling percentage belastingrente VPB aan wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%
 • Koppeling percentage belastingrente overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%
 • Jaarlijkse verlaging hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar, zowel voor bestaande als nieuwe gevallen
 • Vervallen vrijstelling MRB voor oldtimers
 • Verhoging accijns op alcohol
 • Verhoging accijns op diesel en LPG
 • Verhoging maximum arbeidskorting
 • Verhoging algemene heffingskorting
 • Afschaffing BTW-compensatiefonds
Per 1 maart 2014
 • Verhoging accijns op tabak
Per 1 januari 2015
 • Afschaffing alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • Afschaffing ouderschapsverlofkorting
 • Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen
 • Aftopping inkomen voor fiscale opbouw aanvullend pensioen tot € 100.000
 • Verlaging jaarlijkse opbouwpercentage met 0,4%
 • Invoering Winstbox in IB (afschaffing c.q. versobering van ondernemersfaciliteiten

Bron: Register Belastingadviseurs

 

Prijsbewust.com

Gratis Site Toevoegen

Welk weeknummer is het?

Gratis link toevoegen

Nu Link toevoegen

Link explorer

HSG-Pennen.com

backlinksplaatsen.nl

linkstoevoegen.nl

 

De goedkoopste boekhouder van Alkmaar en omstreken